Κατά την πρώτη επίσκεψή μας στην Ιαπωνία, θέλαμε...