Φώτα, μουσική, κόσμος, ένα τεχνητό ρυάκι και ένα...